rrbos consultancy


Uw specialist in projectmanagement en advisering bij ruimtelijke, landelijke en stedelijke projecten.

Neem nu contact op

Over rrbos


rrbos consultancy is specialist in projectmanagement en advisering bij ruimtelijke, landelijke en stedelijke projecten. Bij de begeleiding van infrastructurele projecten neemt rrbos consultancy u zoveel mogelijk taken uit handen. Van initiatief tot ontwerp en van engineering tot realisatie met een juiste balans tussen tijd, geld, kwaliteit, communicatie en organisatie.

rrbos consultancy is gevestigd te Tiel en richt zich op projectontwikkelaars en woningcorporaties, advies- en ingenieursbureaus, lagere overheden (gemeenten, waterschappen en provincies), hogere overheden (Rijkswaterstaat) en aannemers. Het ontzorgen van de opdrachtgever staat in alle fasen van het project bovenaan. Soms zijn dit complexe projecten waarbij verschillende belangen een goede afweging vragen en het grote geheel in het vizier wordt gehouden. Ontwerp en verwachting groeien naar elkaar toe. Het project neemt vaste vormen aan en voortdurende evaluatie zorgt ervoor dat het plan steeds meer realiteit wordt.

rrbos consultancy koppelt een hoog mono- en multidisciplinair vermogen aan maatschappelijke ontwikkelingen en praktische oplossingen. Inter- en proactief werken, bruggen bouwen en een grote mate van betrokkenheid zijn kenmerkend voor de werkwijze. Voor rrbos consultancy staat projectmanagement en advisering gelijk aan vernuft, talent en gezond verstand. Is het idee eenmaal daar, dan kan dat worden vertaald in een concreet project.

Diensten


Procesmanagement


Door de toenemende complexiteit van vraagstukken in gebiedsontwikkeling verwachten publieke en private partijen een steeds groter vermogen tot samenwerking. Wij sturen op samenwerking, managen ideeën, creëren draagvlak en verbinden belangen resulterend in besluitvorming. Wij zijn in staat strategisch te sturen in complexe integrale projecten. We brengen partijen bij elkaar, zorgen voor een gezamenlijke focus en scheppen voorwaarden voor optimale processen en gedragen besluiten.


Projectmanagement


Projecten zijn in toenemende mate veelomvattend. Wij zorgen voor een scherpe projectbeheersing in een complexe en dynamische omgeving. Wij zijn in staat om ingewikkelde ruimtelijke opgaven in de gehele keten uit te voeren; van plan tot uitvoering. Daarbij sturen we op tijd, geld en kwaliteit en zorgen we ervoor de juiste mensen voor de juiste taken in te zetten. We schenken aandacht aan de interne en externe communicatie in elke fase van het project.


Omgevingsmanagement


Wij voeren omgevingsmanagement uit in projecten op al die gebieden. Wij kenmerken ons door stakeholdermanagement op basis van gestructureerde analyses van omgeving, partijen en belangen, het managen van vergunningen, coördineren van kabels en leidingen, het borgen van wetgeving, archeologie, milieu en weten hoe om te gaan met niet gesprongen explosieven (NGE). Door het omgevingsmanagement op ons te nemen, bent u verzekerd van een optimale betrokkenheid van en communicatie met omgevingspartijen.


Advisering


Projecten in de infrastructuur zijn veelal complex van aard. Met name vanwege de uitgebreide wet- en regelgeving, maar ook dient rekening te worden gehouden met diverse omgevingsfactoren. Wij beschikken over ruime kennis en expertise van het vakgebied en zijn uw betrouwbare partner binnen uw civiele projecten. Deze ervaring in combinatie met de technische kennis zijn nodig om een project efficiënt te laten verlopen. Om faalkosten en proceduretijd te minimaliseren dienen tijdig de juiste keuzes te worden gemaakt.


Werkvelden


rrbos consultancy heeft ruime ervaring binnen de onderstaande werkvelden en -gebieden:

Bedrijventerreinen • Binnenstedelijke vernieuwing • Bodem • Civiele techniek & infrastructuur • Contractmanagement • Cultuurtechniek •
Directie UAV & uitvoeringsbegeleiding • Engineering • Gebiedsontwikkeling • IBOR - Integraal Beheer Openbare Ruimte • Locatieontwikkeling •
Mobiliteit • Omgevingsmanagement • Onderzoek & advisering • Openbare ruimte • Raakvlakkenmanagement • Risicoanalyse & -management •
Stedelijke ontwikkeling • Vergunningenmanagement • Water


Portfolio


ContactDirect contact opnemen

Maximaal aantal karakters overschreden.

Gegevens

rrbos consultancy projectmanagement & advisering

Laan van Westroijen 6

4003 AZ Tiel

T + 31 (0)344 633 350

M +31 (0)6 133 00 986

E rolf.bos@rrbosconsultancy.nl